Vedtekter for Svingen dyr og Familiebarnehage AS

VEDTEKTER

Eierforhold

Svingen dyr og familiebarnehage AS er en privat eid barnehage med plass til barn 0-6 år.

Familiebarnehagen er godkjent av Halden kommune.

 

Barnehagens eier

Svingen dyr og familiebarnehage AS

Gamle Svingen skole,

1789 Berg

Tlf: 47258548

 

Eier : Marianne Kirkerød Larsen

Tlf: 97688133

E-post: marianne@svingenbarnehage.no

 

Formål

Barnehagen drives etter bestemmelser i Lov om barnehager

 

Bemanning

I Svingen dyr og familiebarnehage AS er det ansatt pedagogisk leder i 100% stilling, og to assistenter i 100% stilling, i tilegg kommer fem vikarer.

 

Åpningstider/Ferier

Familiebarnehagen åpner kl 6.45 og stenger kl 16.30 i ukens fem første dager, 11 måneder pr. år. Ferie stengt i juli måned

- I julen følges skolens ferie.

- Likeledes holdes barnehagen stengt 5 dager for planlegging i løpet av barnehageåret, disse får dere beskjed om i god tid.

 

Opptak/Oppsigelse

I henhold til Lov om barnehager er det proritert opptak for funksjonshemmede barn som etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av opphold i barnehage. Foreldre/foresatte bes å oppgi på søknadsskjema sykdom, allergi, astma og lignende. Vi har felles opptak sammen med kommunen.

Tildeling og oppsigelse foregår skriftlig. Gjendsidig oppsigelse er 2 måneder, dette gjelder også om barnet går ned i plass, slik at viss dere søker barnet ned i plass vil det være 2 måneders betaling for den "gamle plassen." Plassen skal sies opp innen den første i hver måneden. Plasser som sier opp i april/mai måned må betale for ut juni måned. Juli er en feriemåned, og kan ikke regnes som oppsigelsemåned. Det er full betaling i oppsigelsestiden.

Dersom oppsigelse fra barn eller personalet, eller andre forklarlige årsaker gjør at drift ikke er mulig, gjelder oppsigelsestiden 1 måned fra eier til foreldre. Det samme gjelder dersom familiebarnehagen opphører eller må stenge.  

 

 Fravær

Dersom barnet skal ha en fridag, ønsker vi at dere ringer og gir beskjed innen kl 9.00 til barnehagen. (47258548) Dersom barnet er sykt, ønsker vi at dere gjør det samme. Vi kan ellers risikere at hele barnegruppa står og venter på dette ene barnet når de for eksempel skal på tur, eller starte opp med aktiviteter.

Det er også viktig at vi får beskjed om eventuelle smittsomme sykdommer.

 

Foreldrebetaling

Eier fastsetter foreldrebetaling for et år av gangen. Foreldrebetalingen skjer forskuddsvis den første i hver måned, og det betales for 11 måneder i året, hvorav juli måned er betalingsfri.

 

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2018

100% plass 2910; + 330; i kostpenger.

Vi serverer frokost, varm lunsj og frukt/grønt alle dager til dem som betaler tillegg for kost.

 

Foreldrebetalingen betales senest innen den 1 i måneden, og det betales for 11 mnd. pr. år. (Forskuddsvis) Familiebarnehagen har søskenmoderasjon 30 % på barn nr 2 og 50% på barn nr 3 eller fler.

 

Fravær som skyldes barns sykdom gis ingen reduksjon i foreldrebetalingen. Når kommune og/eller stat endrer sine satser, vil familiebarnehagene også endre sine betalingssatser.                                                                                                            

Ved endring gis det 1 måneds forhåndsvarsel.

 

Tap av plass

Barnet mister plassen etter 1 måneds manglende betaling. Ved mislighold av plassen, for eksempel om foreldrene gjentatte ganger kommer for sent for å hente, blir de belastet med et gebyr på 100; pr. 10 min. over tiden, eller plassen kan bli vurdert.                                                                        

Ved ledig kapasitet kan det kjøpes ekstra dager, pris 235; pr. dag.

 

Barnehagens samarbeidsutvalg og foreldreråd.

Jfr. bestemmelser i Lov om barnehager § 4.

Foreldrerådet, bestående av alle foreldre, velger en representant med varamann til samarbeidsutvalget for et barnehage år av gangen. Leder av  familiebarnehageseksjonen og eier er faste representanter. Eier velger selv om han/hun vil være representert.

 

Årsplan 

Årsplan utarbeides for et til to år av gangen. Årsplan skal tilpasses lokale forhold og utarbeides på grunnlag av Rammeplan for barnehager.

 

Helse og tilsyn

Barnehagen er under tilsyn av kommunelegen. Helseattester og politiattester skal foreligge for alle barnehageansatte og familiemedlemmer som oppholder seg i barnehagen i åpningstiden.

 

Internkontroll og HMS

Familiebanehagen har egne rutiner for internkontroll system som er godkjent av kommunen.

 

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Familiebarnehagen skal i henhold til Lov om barnehager § 21, 22 og 23 følge bestemmelser om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevern-

 

Erstatningsplikt

Når familibarnehagen av forklarlig årsak ikke kan holdes åpen, er ikke eier erstatningspliktig overfor foreldre/foresatte.

 

Forsikring

Barn og ansatte er forsikret den tiden de oppholder seg i barnehagen.

 

Vedtektenes varighet

Vedtektene fastsettes av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av eierforhold eller andre forhold endres.

 

Kopi av de til enhver tid gjeldende vedtekter sendes leder av familiebarnehageseksjonen i Halden kommune.

 

 

 

                

 

 

 

 Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.01 | 23:27

Hei, lurer på barnehageplass til min sønn på 11 mnd? Har vært i kontakakt med dere, å da. Skulle dere sjekke opp litt. Dere kan kontakte meg på 99263220

...
05.04 | 02:04

Takk og takk :D

...
12.03 | 20:12

Kul hjemme side ! du er flink du, mamma

...
14.03 | 17:10
Dagsplan har mottatt 2
Du liker denne siden